Ger Dig Allt - Swedish Album Lyrics

Sånglista (Song List):

GER DIG ALLT (Håll Mig Nu) - Whole Heart (Hold Me Now)

DEN DU SAGT JAG ÄR - Who You Say I Am

GOD NÅD - Good Grace

HÖRNSTEN - Cornerstone

VILKET UNDERBART NAMN - What A Beautiful Name

NU ÄR GUD VÅRT HOPP - In God We Trust

O PRISA HÖGT (ANASTASIS) - O Praise The Name (Anastasis)

DU LÄMNAR MIG ALDRIG - Never Forsaken

JESUS ÄLSKAR MIG - Jesus Loves Me

FULL KONTROLL - In Control

TROFASTHET - Faithfulness

TY SÅ ÄLSKAR GUD - God So Loved

NÅD TILL NÅD - Grace To Grace

I KORSET ÄR MIN SKATT - Crowns

SKA OCKSÅ JAG (Sjunga Om Igen I Evighet) - So Will I (100 Billion X)


GER DIG ALLT (Håll Mig Nu) (Whole Heart (Hold Me Now))

Text och musik: Joel Houston & Aodhan King
Svensk översättning: Evelina Gard, Wilhelm Dahlroe & Michaela Blåberg

VERS 1:

Håll mig nu
I de händer som skapade himlen
Som jag är
I behov av den nåd som du ger
Du drog mig upp ur dyn
På klippan jag nu står
Du gjorde mig till Din
Och mitt hjärta blev helt

VERS 2:

Nu jag står
Och jag vet att det är till Din ära
Som jag har
Skäl att sjunga och ej vara rädd
Du drog mig upp ur dyn
På klippan jag nu står
Du gjorde mig till Din
Och mitt hjärta blev helt

REFRÄNG:

Står här nu
Med upplyfta händer
Behöver Dig

Ger Dig allt
Ger Dig mitt hjärta
Jag sjunger ut

POST REF 1:

Mitt hjärta var brustet
Men Du älskade hela mig
Synden har inget grepp
För Din nåd bär mig nu

VERS 3:

Och Din grav
Får ge vika för nåden
Och min skam
Suddats bort i din uppståndelse
Du slog in dödens port
Stenen rullats bort
Du ut ur graven steg
Min synd tog du på dig

POST REF 2:

Mitt hjärta var brustet
Men Du älskade hela mig
Synden har inget grepp
För Din nåd bär mig nu

Hel och förlåten
Var är mina kedjor nu
Döden har inget grepp
För Din nåd övervann
Din nåd bär mig nu

© 2018 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7126750
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


DEN DU SAGT JAG ÄR (Who You Say I Am)

Text och Musik: Ben Fielding & Reuben Morgan
Svensk översättning: Wilhelm Dahlroe, Ida Möller & Michaela Blåberg

VERS 1:

Vem är jag att bli välkomnad
Av Kungars Kung
Jag var vilsen Han mötte mig
Åh Han älskar mig
Ja Han älskar mig

REFRÄNG:

Den Guds Son gör fri
Åh är verkligt fri
Ja jag vet att jag
Är Guds barn

VERS 2:

Med sin nåd
Har Han friköpt mig
Ja jag är fri
När min synd höll ett tag om mig
Jesus dog för mig
Ja Han dog för mig

REFRÄNG 2:

Den Guds Son gör fri
Åh är verkligt fri
Ja jag vet att jag
Är Guds barn
I min Faders hus
Finns en plats för mig
Ja jag vet att jag
Är Guds barn

BRYGGA:

Jag är utvald
Inte bortglömd
Jag är den Du sagt jag är
Du är för mig
Inte mot mig
Jag är den Du sagt jag är

© 2017 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7105848
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


GOD NÅD (Good Grace)

Text och Musik: Joel Houston
Svensk översättning: Andreas Nielsen, Eric Liljero, Evelina Gard & Wilhelm Dahlroe

VERS 1:

Människor
Kom tillsammans
Ung som gammal
Vårt blod är Ett

Barn från
Alla länder
Alla släkten
Guds rike kom

REFRÄNG:

Känn inte någon oro
Håll ditt huvud högt och
Frukta inget
Fäst din blick på sanningen
Gud är sanslöst förälskad i dig
Fatta mod och
Håll fast
Var stark
Tänk på vem som hjälper oss

VERS 2:

Jesus
Våran räddning
Våran frälsning
Är i Hans blod

Jesus
Ljusets Herre
Vän för evigt
Hans rike kom

BRYGGA:

Sjung ut
Hela himlen
När vår lovsång stiger
Bojor bryts
Murar faller
Allt som anda har sjung ut Hans lov
Det här är frihet
God är Hans nåd
God är vår Gud
Hans Namn är Jesus

© 2018 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7126752
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


HÖRNSTEN (Cornerstone)

Text och Musik: Jonas Myrin, Reuben Morgan & Eric Liljero
Verses from “The Solid Rock” by Edward Mote
Svensk översättning: Andreas Nielsen & Eric Liljero

VERS 1:

Mitt hopp är byggt i evighet
På Herren vår rättfärdighet
Ej något eget bär jag fram
Men litar helt på Jesu namn

REFRÄNG:

Jesus Krist
Hörnsten är
Svag blir stark
I Frälsarns famn
I livets storm
Han Herre är
Över allt

VERS 2:

När jag är trött och i beråd
Jag finner vila i Hans nåd
När stormen yr kring strand och skär
Har jag mitt säkra fäste där
Har jag mitt säkra fäste där

VERS 3:

När jag hör domsbasunens ljud
Låt mej bli funnen i dig, Gud
Stå klädd i Din rättfärdighet
Få prisa Dig i evighet

© 2011 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7058143
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


VILKET UNDERBART NAMN (What A Beautiful Name)

Text och Musik: Ben Fielding & Brooke Ligertwood
Svensk översättning: Evelina Gard, Ida Möller, Eric Liljero & Wilhelm Dahlroe

VERS 1:

Vid tidens början var Du ordet
Ett med Gud allsmäktig Far
Din ära dold i det Du skapat
Nu i Kristus uppenbar

REFRÄNG 1:

Vilket underbart Namn det är
Vilket underbart Namn det är
Min Jesus Kristus Konung är
Vilket underbart Namn det är
Inget är mera värt
Vilket underbart Namn det är
Det Namnet Jesus

VERS 2:

Du tog ner himlen hit till jorden
Jesus du kom nära oss
Min synd var stor
Din kärlek större
Vad kan skilja oss från Dig

REFRÄNG 2:

Vilket underbart Namn det är
Vilket underbart Namn det är
Min Jesus Kristus Konung är
Vilket underbart Namn det är
Inget är mera värt
Vilket underbart Namn det är
Det Namnet Jesus
Vilket underbart Namn det är
Det Namnet Jesus

BRYGGA:

Du övervann döden
Besegrade graven
Synden förlorat all sin makt
Himmelen ropar, ger Dig alla ära
Du är uppstånden lever nu

Ingen är lik Dig
Det finns ingen annan
I evighet regerar Du
Dig tillhör riket
Dig tillhör äran
Ditt Namn är över alla Namn

REFRÄNG 3:

Vilket mäktigt Namn det är
Vilket mäktigt Namn det är
Min Jesus Kristus Konung är
Vilket mäktigt Namn det är
Inget kan stå emot
Vilket mäktigt Namn det är
Det Namnet Jesus

OMTAG:

Vilket mäktigt Namn det är
Det Namnet Jesus
Vilket mäktigt Namn det är
Det Namnet Jesus

© 2016 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7081159
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


NU ÄR GUD VÅRT HOPP (In God We Trust)

Text och Musik: Reuben Morgan, Ben Fielding & Eric Liljero
Svensk översättning: Eric Liljero, Evelina Gard, Ida Möller, Wilhelm Dahlroe, Alexander Bjernvinge

VERS 1:

Mitt stormen står jag stark
Genom kampen vet jag att
Din nåd är mer än nog
Din nåd är mer än nog

När vi i mitt I stormen står
Du ifrån oss aldrig går
För alltid är Du nog
För alltid är Du nog

REFRÄNG:

Nu är Gud vårt hopp
Litar på Hans Namn
Jag vet
Gud Han är densamme
Gud är här med oss
Han besegrat allt
Jag vet
Gud Han är densamme

VERS 2:

Vi vill följa dit Du går
Vi förtröstar på Din nåd
Du leder våra steg
Du leder våra steg

Låt mitt hjärta spegla Dig
Jag vill bära fram Ditt Namn
Ditt löfte sviker ej
Ditt löfte sviker ej

BRYGGA:

För alltid starka i Dig
Ditt verk nu fullbordat är
Ditt namn står fast
Du strider för vår skull
Vårt hopp är säkrat i Dig
I evighet

© 2015 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7080114
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


O PRISA HÖGT (ANASTASIS) (O Praise The Name (Anástasis))

Text och Musik: Marty Sampson, Benjamin Hastings, Dean Ussher
Svensk översättning: Wilhelm Dahlroe, Evelina Gard, Eric Liljero

VERS 1:

Till Golgata min tanke går
Där Jesus led och för mig dog
Jag ser Hans händer ser Hans sår
Min Frälsare där på ett kors

VERS 2:

Hans bundna kropp i tårar dränkt
De Honom la i Josefs grav
Förseglad med en väldig sten
Messias lagd i ensamhet

REFRÄNG:

O prisa högt Herrens namn vår Gud
O prisa Gud i evighet
Med ändlös sång vill vi ära Dig
Vår Herre och vår Gud

VERS 3:

På tredje dan’ i gryningen
Himmelens Son uppstod igen
Du död var har du nu din udd
Hör änglar ropa Krist vår Kung

VERS 4:

Han kommer åter klädd i vitt
För solens strålar natten flytt
Tillsammans med de heliga
Jag Jesu ansikte skall se

© 2015 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7039729
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


DU LÄMNAR MIG ALDRIG (Never Forsaken)

Text och Musik: Benjamin Hastings, Hannah Hobbs
Svensk översättning: Rebecka Roberts, Wilhelm Dahlroe, Evelina Gard & Ida Möller

VERS 1:

Jag sträcker mig mot Dig
Så dra mig närmre in
Till Ditt hjärta så nära Din Ande
Ditt hopp ger aldrig upp
Din nåd har inget slut
Jag vill fyllas av Dig

REFRÄNG:

Var dag och natt
I Din skugga jag dröjer kvar
Här vill jag stanna för evigt
Och här med Dig
Jag vet att Du bär mig Gud
För Du lämnar mig aldrig

VERS 2:

I mörk och sömnlös natt
Vid Dig jag håller fast
Finner vila i nåd som är gränslös
Min trötta själ får liv
När jag hos Dig förblir
Här Du omsluter mig

REFRÄNG:

Var dag och natt
I Din skugga jag dröjer kvar
Här vill jag stanna för evigt
Och här med Dig
Jag vet att Du bär mig Gud
För Du lämnar mig aldrig

BRYGGA:

Din kärlek täcker allt
Den växer inom mig
För alltid är jag funnen i Dig Gud
Jag hade vandrat långt
Men nu så är jag här
För alltid är jag funnen i Dig Gud

© 2015 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7087593
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


JESUS ÄLSKAR MIG (Jesus Loves Me)

Text och Musik: Aodhan King, Benjamin Hastings & Marty Sampson
Svensk översättning: Wilhelm Dahlroe, Evelina Gard, Michaela Blåberg, Ida Möller

VERS 1:

Endast tre små ord
Har förvandlat mig
Jag är viss om den
Enkla sanningen

Från min första stund
Tills jag himlen ser
Bär jag inom mig
Ord som ekar än

REFRÄNG:

Jesus älskar mig jag vet
Jesus älskar mig jag vet
Jag glömmer ej
Att Bibeln säger
Han älskar mig

VERS 2:

Tre var spikarna
Där på korsets stam
Men det var Hans val
Att där stanna kvar

När Han gav sitt liv
För att rädda oss
Stämde skapelsen
Upp i denna sång

BRYGGA:

Jag vet Jag är älskad
Jesu kärlek mig aldrig sviker
Jag vet jag är älskad
Åh Han älskar mig

VERS 3:

Och det var tre dar
Som gav världen liv
När allt hopplöst var
Steg han ur sin grav

OMTAG:

Gud jag älskar Dig

© 2018 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7126751
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


FULL KONTROLL (In Control)

Text och Musik: Ben Fielding & Aodhan King
Svensk översättning: Wilhelm Dahlroe, Jonatan Brandström

VERS 1:

Från himlen hör Du mig
Jag vet Du närmar dig
När jag tillber
Bevarad i Din nåd
När stormar ligger på
Stannar jag här

REFRÄNG:

Jag sträcker mig mot himlen
Ger till Dig mitt hjärta
Jag påminner min själ
Herren har all makt
Du talar och du stillar
Stormen när den råder
I Dig har jag min ro
Du har full kontroll

VERS 2:

Förtröstar helt på Dig
Du leder mina steg, genom dalen
Din Ande mer än nog
Du talar liv och mod
Till mitt hjärta

BRYGGA:

Litar helt och fullt på Dig
Din perfektion kan ingen uppnå
Långt mer än jag begriper hur
Du vår början och vårt slut
Det finns ingen lik Dig

Ingen
Ingen
Ingen Jesus

© 2016 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7083095
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


TROFASTHET (Faithfulness)

Text och Musik: Chris Davenport
Svensk översättning: Wilhelm Dahlroe

VERS 1:

Från soluppgång till Din återkomst
Din kärlek aldrig mig sviker
Om mörker styr och stormar yr
Ändå är Du Gud densamme

FÖR REFRÄNG:

I varje stund jag innerst vet
Allt mitt hopp är Jesus

REFRÄNG:

Stor är Din trofasthet
Stor är Din trofasthet
Lyfter min blick jag glömmer ej
Stor är Din trofasthet

VERS 2:

I stridens stund jag finner lugn
Jag stadigt står på Dina löften
Min tro är fast jag säkert vet
Min arvedel är Kristus

BRYGGA: 

Det finns säsonger
Av sorg och glädje
I genom allt vår Gud är trofast
Jag flyr till honom
Hans famn är öppen
Nu och för alltid Gud är trofast

© 2015 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7087592
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


TY SÅ ÄLSKAR GUD (God So Loved)

Text och musik: Matthew Crocker& Marty Sampson
Svensk översättning: Wilhelm Dahlroe

VERS 1:

Jag håller fast
Vid Hans kors
Jag håller fast
Vid Gud mitt hopp

Han är den
Som räddat mig
Han är den
Som frikänt mig

REFRÄNG:

Ty så älskar Gud vår värld
Att Han gav sin ende son
Så att den som tror
Inte ska förgås
Utan leva i evighet

VERS 2:

Jag väntar här
På Herrens ord
Jag väntar här
På Herren som

Med sin nåd
Har gett mig liv
Med sin nåd
Har köpt mig fri

STICK:

Åh det dyra blod
Som har satt mig fri
Ger all ära åt Jesu Namn
Allt jag lägger ned
Och till Kristus ger
I Jesus är jag frälst

© 2017 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7112158
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan

 

NÅD TILL NÅD (Grace To Grace)

Text och musik: Joel Houston & Chris Davenport
Svensk översättning: Evelina Gard, Eric Liljero, Tobias Gard & Wilhelm Dahlroe

VERS 1:

Om kärlek utstod korsets skam
Så dyrbart blodet från Guds lamm
Himmelens skönhet klädd i min skuld
En bild av kärlek i dödens hand

FÖRREFRÄNG 1:

Om Du tog all smärta för min skull
Vad var det Du bortom graven såg
Om det var för mig Du led och dog

REFRÄNG:

Så underbar
Så strålande
Min Frälsare
Du segrade
Jag bunden var
Nu är jag fri
Från död till liv
Från nåd till nåd

VERS 2:

Om himlen nu äger Din tomma grav
Hur stort är det hopp som Du oss gav
Och dödsrikets portar har ingen makt
Stenen var borta löftet står fast

FÖRREFRÄNG 2:

Om frihet Du gett mig i Ditt namn
Var är då min synd, var är min skam
Om Du offrat allt mitt hjärta vann

BRYGGA:

När jag ser Ditt kors ser jag frihet
När jag ser Din grav ser jag Jesus
Och från död till liv ska jag ge Dig lov
I förundran av Din nåd

OMTAG:

Och min själ ska ge Dig lov
I förundran av Din nåd
Och min själ ska ge Dig lov

© 2016 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7060970
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


I KORSET ÄR MIN SKATT (Crowns)

Text och musik: Michael Fatkin, Scott Groom & Benjamin Hastings
Svensk översättning: Jonatan Brandström, Eric Liljero, Alexander Bjernvinge & Wilhelm Dahlroe

VERS 1:

Det finns en höjd jag aktar
Där korset en gång stod
Emblemet för vår frälsning
Gåvan från Golgata

VERS 2:

Tänk att det blev min vinning
Då Han på korset led
Och när Hans liv blev taget
Så fick jag åter mitt

REFRÄNG:

I Korset är min skatt
Det enda jag vill ha
Hans kärlek i mitt liv
Mitt hjärta Kristus har
Och inget annat spelar roll

Min största krona är
Ej längre mig nåt värd
Jag har vägt upp all min vinst
Och sett i Korset är min skatt

VERS 3:

Jag skall ej mig berömma
Om värdslig skatt och guld
Berömmelsen är Jesus
Och kraften i Hans namn

VERS 4:

Och när jag möter Herren
Mitt liv inför Hans tron
Låt då min själ bekänna
I korset är min skatt

© 2016 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7083092
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan


SKA OCKSÅ JAG (Sjunga Om Igen I Evighet) (So Will I (100 Billion X))

Text och musik: Joel Houston, Benjamin Hastings & Michael Fatkin
Svensk översättning: Lina Nielsen, Ida Möller, Alexander Bjernvinge & Jonatan Brandström

VERS 1:

Gud Du som skapar
Från världens start
Allt innan begynn
elsens dag
Och utifrån tomhet
Du talade liv
Och ljuset det intog vår värld

REFRÄNG 1:

Och vid Ditt ord
Så formas var galax från ingenting
I Ditt andetag så tar allting sin form
Och om stjärnorna ger lov ska också jag
Ja ditt hjärta lyser genom varje slag
Varje stjärnas ljus
Det visar på din nåd
Och om skapelsen ger lov ska också jag

VERS 2:

Gud av Ditt löfte
I allt Du har sagt
Var stavelse fylld av Din kraft
För när Du har talat
Så följer naturen
Och allt som är skapat Din röst

REFRÄNG 2:

Och vid Ditt ord
Så vaknar allt som lever av Ditt liv
Och vi formas likt den bild som Du har sagt
Om det visar vem Du är ska också jag
Jag kan se Ditt hjärta genom allt Du sagt
Varje horisont
En tavla av Din nåd
Och om världen böjer sig ska också jag

BRYGGA:

Och om stjärnorna ger lov ska också jag
Och om bergen böjer sig ska också jag
Och om haven ropar ut ska också jag
Om allting tillber Dig ska också jag

Och om vinden följer Dig ska också jag
Och om stenar sjunger tyst ska också jag
Och om summan av vår sång ej räcker till
Ska vi sjunga om igen i evighet

VERS 3:

Du Gud som frälser
Mitt hjärta Du fann
Igenom min stolthet och brist
På den plats som Du skapat
Där dog världens ord
I ensamhet tog Han min plats

REFRÄNG 3:

Och vid Ditt ord
Så suddas alla misstag bort igen
Där Du lämnade Ditt liv så fann jag mitt
Om Du lämnade Din grav ska också jag
Jag kan se Din hand i allting som Du gjort
En perfekt design av kärleken till oss
Om Du valde ge Ditt liv ska också jag

Ser Ditt hjärta på miljarder skilda sätt
Hur Du gav Ditt liv för varje dyrbar själ
Om Du gav Ditt liv för dem ska också jag

OMTAG:

Som Du skulle göra om och om igen
Och där kärlekens motiv är omätbart
Det är Du som aldrig lämnar någon kvar

© 2017 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7105844
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Återgå till listan

Have more questions? Submit a request