ŚWIATŁOŚCI BÓG - See The Light (Polish)

oficjalne polskie tłumaczenie
(See The Light)

Słowa i muzyka: BEN FIELDING & REUBEN MORGAN
Tłumaczenie: MAJA NOWOTNIK, MELANIA KRÓL & KATARZYNA KIKLEWICZ

ZWROTKA 1

O, duszo ma
Pamiętaj, że
Jezusa krew
Zmyła każdy grzech

REFREN

Nie żyję więc już ja
Lecz żyje we mnie Pan
Gdy grzech mi przyniósł śmierć
Światłości Bóg
Ożywił mnie

ZWROTKA 2

Jezusa krzyż
Mą chlubą jest
Prócz Niego nic
Nie liczy się

ZWROTKA 3

I żaden strach
Już nie więzi mnie
O, śmierci, gdzie
Gdzie jest żądło twe

BRIDGE

Ty
Tylko Ty jesteś Panem

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7138278
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request