เห็นแสงพระองค - See The Light (Thai)

คำแปลภาษาไทยอย่างเป็นทางการ
(See The Light)

เนื้อร้องและทำนอง โดย Ben Fielding & Reuben Morgan
แปล โดย Nick Rattana

VERSE 1:

วิญญาณข้าร้อง
นึกถึงผู้ไถ่
ทรงแบกบาปไว้
ทำลายสิ้นไป 

CHORUS:

ไม่ใช่ชีวิตของข้า
เป็นพระเยซูผู้เดียว
เพราะข้าเคยล้มในบาป
และข้าตื่นมา
เห็นแสงพระองค์

VERSE 2:

และข้าป่าวร้อง
ถึงไม้กางเขน
ที่ช่วยวิญญาณ
ให้ข้าได้เป็น

VERSE 3:

ความกลัวจางหาย
ต้องมลายหายไป
ความตายพ่ายแพ้
ต้องหนีไปไกล 

BRIDGE:

ขอ
พระสิริมีแด่พระองค์

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7138903 
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request