DLA TEGO - Here's To The One (Polish)

oficjalne polskie tłumaczenie
(Here’s To The One)

Słowa i muzyka: MATT CROCKER, JOEL HOUSTON, BENJAMIN HASTINGS,
AODHAN KING & DYLAN THOMAS
Tłumaczenie: MAJA NOWOTNIK, MELANIA KRÓL, KATARZYNA MAZUR,
KATARZYNA SZYMURA & ALEKSANDRA KOTELNICKA

ZWROTKA 1

Śpiewam dla Tego, który stworzył dzień
Gwiazdy świecą tak, jak On uczył je
Śpiewam dla Tego, kto przeniknął noc
W moje serce wlał swego światła moc

ZWROTKA 2

Śpiewam dla Tego, który Zbawcą jest
On wybaczył mi i odkupił mnie
Śpiewam dla Tego, kto mi wolność dał
Dzięki Niemu dziś mogę tutaj stać

REFREN

Drogą jest
Prawdą jest
Życiem, które teraz wypełnia mnie
Jezu, ponad wszystkim jest imię Twe

ZWROTKA 3

Dzięki za Twej miłości wielki dar
Dzięki, że przeszłość już nie dzieli nas
Dzięki za przyszłość, którą dajesz mi
Dzięki za miłość, którą jesteś Ty

BRIDGE

Dzięki za łaskę
Dzięki za dobroć
Dzięki za wolność
Dzięki za wieczność z Tobą, Jezu
Dzięki za miłość
Dzięki za wierność
Dzięki za niebo
Dzięki za życie, Jezu

TAG

Dzięki Ci, Zbawco
Dzięki za życie, Jezu

© 2018 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7129147
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request