GOTÓW CZY NIE - Ready Or Not (Polish)

oficjalne polskie tłumaczenie
(Ready Or Not)

Słowa i muzyka: JOEL HOUSTON & MARTY SAMPSON
Tłumaczenie: MAJA NOWOTNIK, MELANIA KRÓL, KATARZYNA MAZUR,
KATARZYNA SZYMURA & ALEKSANDRA KOTELNICKA

ZWROTKA 1

Przyjdź dziś
Taki jaki jesteś
Lub chcesz być
On już czeka
Jezus czeka

Przyjdź dziś
Możesz być bez wiary
I bez sił
Gotów czy nie
Nie martw się
Dobrze jest
Po prostu teraz przyjdź

TAG

On już czeka
Jezus czeka

ZWROTKA 2

Przyjdź dziś
Przynieś swe marzenia
I swój strach
On już czeka
Jezus czeka

Przyjdź dziś
Przynieś swą nadzieję
I swój żal
On już czeka
Jesteś gotów, czy nie?

REFREN 1

To ten czas i to miejsce
Żeby z Nim spotkać się
Gdzie jest trzech, dwóch lub jeden z nas
Tam On też z nami jest
On cię przyjmie z radością
Twoją przeszłość już zna
Nie jest Bogiem, który gniewa się
Ale miłość chce ci dać
Więc przyjdź

ZWROTKA 3

Przyjdź dziś
Wszystkie uprzedzenia
Zostaw tu
On już czeka
Jezus czeka

Przyjdź dziś
Bóg chce wziąć twój ciężar
I twój ból
On już czeka
Jesteś gotów, czy nie?

REFREN 2

On jest nadal dobrym Bogiem
On ma moc, by zbawić nas
On obietnic dotrzymuje wciąż
On nas kocha cały czas
Nie obchodzą Go pozory
Kreowany przez nas świat
Ale jedno wciąż porusza Go
To, co widzi wewnątrz nas

ZWROTKA 4

Przyjdź dziś
Bo to, co znasz i wiesz
To jeszcze nic
On już czeka
Jezus czeka

Przyjdź dziś
Chwal Go za to, że
Odpowie ci
On już czeka
Jesteś gotów, czy nie?

REFREN 3

On już kupił naszą wolność
On już spłacił za nas dług
On dokonał wielu cudów już
On pokonał śmierć i grób

On jest naszym zbawieniem
Naszą skałą jest On
On tak wiele już darował nam
Ale więcej daje wciąż

REFREN 4

On już widział zakończenie
On już nas prowadzi tam
On już tu objawia swoją moc
On już działa pośród nas

On już wygrał nasze bitwy
On już wskazał drogę nam
Tam, gdzie my idziemy, On już był
I tylko na nas już czeka

ZWROTKA 5

Przyjdź dziś
Bo to, co znasz i wiesz
To jeszcze nic
On już czeka
Jezus czeka

Przyjdź dziś
Chwal Go za to, że
Odpowie ci
On już czeka
Jesteś gotów, czy nie?
Przyjdź

© 2018 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7129151
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request