TEN, KTÓRY BŁOGOSŁAWI NAM - From Whom All Blessings Flow (Doxology) (Polish)

oficjalne polskie tłumaczenie
(From Whom All Blessings Flow [Doxology])

Słowa i muzyka: CHRIS DAVENPORT, BROOKE LIGERTWOOD & SCOTT LIGERTWOOD
Tłumaczenie: MAJA NOWOTNIK, MELANIA KRÓL & KATARZYNA KIKLEWICZ

ZWROTKA 1

Co mogę dać temu, który Królem jest
Czy wartość ma to, co Jemu ofiarować chcę
Gdy wszystko mam od Niego

ZWROTKA 2

We wnętrzu mym On wypisał chwały pieśń
U Jego stóp dziś wylewam całe serce me
On godzien jest wszystkiego

REFREN 1

Niech przyjmie chwałę Bóg i Pan
Ten, który błogosławi nam

ZWROTKA 3

W hojności swej On przewyższa wszystkich nas
Na krzyżu Jezus w ofierze własne życie dał
Teraz chcę dla Niego żyć, ooo

REFREN 2

Niech przyjmie chwałę Bóg i Pan
Ten, który błogosławi nam
Niech przyjmie chwałę Bóg i Pan

BRIDGE

To Ojciec nasz, Odwieczny Bóg
To godzien czci Potężny Król
To Chrystus Pan i Boży Syn
On zbawił nas od naszych win
To Święty Duch, Niebiański Dar
Doradca i Przyjaciel nasz
Jedynie w Nim jest życia sens
On wszystkim i we wszystkich jest

REFREN 3

Niech przyjmie chwałę Bóg i Pan
Ten, który błogosławi nam
Niech przyjmie chwałę z naszych ust
Bóg Ojciec, Syn i Święty Duch

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7138279
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request