DET ER KUN DU - No One But You (Norwegian)

Offisiell norsk oversettelse
(No One But You)

Tekst og musikk av: Scott Ligertwood, Aodhan King & Brooke Ligertwood
Oversatt av: Miriam Gulbrandsen, Cathrine Fuglestad & Maria Bjørkavoll

VERS 1:

Hvem kan bryte murer ned
Og tale til min sjel
Hvem holder verden i sin hånd
Og fyller meg med fred

VERS 2:

Hvem kan se mitt innerste
Og elske hele meg
Hvem kjenner hver omstendighet
Og leder trygt min vei

REFRENG:

Det er kun Du
Det er kun Du

VERS 3:

Hvem har gitt rettferdighet
Og nåde til min vei
Elsket meg når alt var mørkt
Og holdt meg nær til seg

POST-REFRENG:

Din kjærlighet Gud
Den fyller min sjel
Jeg trenger Deg
Min Konge min Gud
Min sjel roper ut
Jesus til Deg

BRIDGE:

Hør på havets rop
Himmelen lyser opp
Alle hjerter
Syng til vår Gud
Fjellet bøyer kne
Jorden synger med
Alle hjerter
Tilbe vår Gud

REFRENG 2:

Kun én
Gud som deg

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7138895
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request