Hai Yakeen (Prayritoun ka vishwas) - This I Believe (The Creed) (Hindi)

adhikarik Hindi bhasha anuwaad
(This I Believe (The Creed))

Dhun aur panktiya: Matt Crocker & Ben Fielding
Bhashaantaran: Jonathan David, Narsinga Bobbili, Allen Ganta

ANTRA 1:

Param pita joh anant hai
Sabkuch rachane wala
Prabu parmeshwar

Pavitra atma ke dwara
Masih ka janam hua
Yeshu masih mera

MUKUDA 1:

Hai yakeen mujhe parama pita par
Tere bete yeshu par
Hai yakeen pavitra aatma tujh par
Tri-ek parmeshwar tu

Hai yakeen tere jee uthne par
Hum bhi jee uthenge
Mujhe hai yakeen prabhu yeshu ke
Naam mein

ANTRA 2:

Nyaykarta mera rakshak
Mere liye kroosit hua
Kshama tujhme hi hai

Andhkar me utarkar bhi tu
Mahima me fir jee utha
Unche pe virajman

PANKTI:

Hai yakeen tujh par
Hai yakeen ki tu jee utha
Hai yakeen yeshu hi hai khuda

MUKUDA 2:

Hai yakeen anant jeevan mein
Pavitra janam par
Hai yakeen sehbhagita par
Pavitra kalisiya par

Hai yakeen mujhe jee uthne par
Jab yeshu lautega
Mujhe hai yekeen prabhu yeshu ke
Naam mein

 © 2014 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7136062
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765 Australia
PH +61 2 8853 5353 FAX +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request