KRÓLÓW KRÓL - King Of Kings (Polish)

Oficjalne polskie tłumaczenie
(King of Kings)

Słowa i muzyka: Brooke Ligertwood, Scott Ligertwood & Jason Ingram
Tłumaczenie: Maja Nowotnik, Melania Król & Katarzyna Kiklewicz

ZWROTKA 1

Gdy czekaliśmy w ciemności
Gdy już cień nadziei znikł
Wtedy Ty przyszedłeś z nieba
Miałeś łaskę w oczach swych 

By spełniły się proroctwa
Słowo przyszło na ten świat
Zostawiło tron swej chwały
By zamieszkać pośród nas 

REFREN

Godzien chwały
Jest nasz Bóg
Ojciec, Syn i Święty Duch
W majestacie
Wiecznie trwa
Wywyższony królów Król, nasz Pan 

ZWROTKA 2

By objawić swe królestwo
I odkupić nas od win
By pojednać ziemię z niebem
Ty na siebie wziąłeś krzyż 

Nawet w bólu i cierpieniu
Przed oczami miałeś cel
Żeby przynieść nam zbawienie
Jezu, Ty poniosłeś śmierć 

ZWROTKA 3

Tego dnia, gdy zmartwychwstałeś
Cały wszechświat wstrzymał dech
Odsunięty został kamień
Boży Syn pokonał śmierć 

I umarli wstali z grobów
A zasłona pękła wpół
Teraz może przyjść do Ojca
Każdy, kto uwierzy Mu 

ZWROTKA 4

Tak się zrodził kościół Twój
Ogień w nim rozpalił Duch
Ewangelii Twojej głos
Nie ucichnie nigdy już 

Przez Twą krew, w imieniu Twym
Dziś prawdziwą wolność mam
Jezu, Ty z miłości swej
Dałeś mi zbawienia dar

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7135134 
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request