KONGENES KONGE - King of Kings (Norsk)

Offisiell norsk oversettelse
(King of Kings)

Tekst og musikk av: Brooke Ligertwood, Scott Ligertwood & Jason Ingram
Oversatt av: Miriam Gulbrandsen 

VERS 1:

Vi stod lengtende i mørket
Uten lys og uten håp
Til Messias kom med nåde
Brakte himmelen til oss

Hele Loven og profeters ord
Ble oppfylt gjennom Deg
Du som kom fra ærens trone
Ble i en krybbe lagt for meg

REFRENG:

Vi vil tilbe Faderen
Sønnen
Ånden tre i én
Gud allmektig
Majestet
Vi priser Kongen i all evighet

VERS 2:

For å vise oss Guds rike
Og å gjenopprette oss
For å redde hele verden
Tok Du villig opp Ditt kors

Gjennom alt Du måtte lide
Så Du himmelen bli vår
I Din død lå alles frelse
Og vi ble leget ved Ditt sår

VERS 3:

Og den dagen som Du oppstod
Holdt himmelen sin pust
Helt til stenen rullet bort
Dødens makt var evig knust

Mange døde kom til live
Engler ære til Ham gav
For Han gjenoppretter alle de
Som kommer til vår Far

VERS 4:

Og Kristi kirke fødtes
Da Din Hellig Ånd kom ned
Og det gamle evangeliet
Vil aldri bøye kne

Ved Hans blod og i Hans navn
I Hans frihet er jeg fri
For Jesu Kristi kjærlighet
Har gitt meg evig liv

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7135133
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request