GER DIG ALLT (Håll Mig Nu) - Whole Heart (Hold Me Now) (Svensk)

Officiell svensk översättning
Whole Heart (Hold Me Now)

Text och musik: Joel Houston & Aodhan King
Svensk översättning: Evelina Gard, Wilhelm Dahlroe & Michaela Blåberg

VERS 1:

Håll mig nu
I de händer som skapade himlen
Som jag är
I behov av den nåd som du ger
Du drog mig upp ur dyn
På klippan jag nu står
Du gjorde mig till Din
Och mitt hjärta blev helt

VERS 2:

Nu jag står
Och jag vet att det är till Din ära
Som jag har
Skäl att sjunga och ej vara rädd
Du drog mig upp ur dyn
På klippan jag nu står
Du gjorde mig till Din
Och mitt hjärta blev helt

REFRÄNG:

Står här nu
Med upplyfta händer
Behöver Dig

Ger Dig allt
Ger Dig mitt hjärta
Jag sjunger ut

POST REF 1:

Mitt hjärta var brustet
Men Du älskade hela mig
Synden har inget grepp
För Din nåd bär mig nu

VERS 3:

Och Din grav
Får ge vika för nåden
Och min skam
Suddats bort i din uppståndelse
Du slog in dödens port
Stenen rullats bort
Du ut ur graven steg
Min synd tog du på dig

POST REF 2:

Mitt hjärta var brustet
Men Du älskade hela mig
Synden har inget grepp
För Din nåd bär mig nu

Hel och förlåten
Var är mina kedjor nu
Döden har inget grepp
För Din nåd övervann
Din nåd bär mig nu

© 2018 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7126750
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request