NÅD TILL NÅD - Grace To Grace (Svensk)

Officiell svensk översättning
(Grace To Grace)

Text och musik: Joel Houston & Chris Davenport
Svensk översättning: Evelina Gard, Eric Liljero, Tobias Gard & Wilhelm Dahlroe

VERS 1:

Om kärlek utstod korsets skam
Så dyrbart blodet från Guds lamm
Himmelens skönhet klädd i min skuld
En bild av kärlek i dödens hand

FÖRREFRÄNG 1:

Om Du tog all smärta för min skull
Vad var det Du bortom graven såg
Om det var för mig Du led och dog

REFRÄNG:

Så underbar
Så strålande
Min Frälsare
Du segrade
Jag bunden var
Nu är jag fri
Från död till liv
Från nåd till nåd

VERS 2:

Om himlen nu äger Din tomma grav
Hur stort är det hopp som Du oss gav
Och dödsrikets portar har ingen makt
Stenen var borta löftet står fast

FÖRREFRÄNG 2:

Om frihet Du gett mig i Ditt namn
Var är då min synd, var är min skam
Om Du offrat allt mitt hjärta vann

BRYGGA:

När jag ser Ditt kors ser jag frihet
När jag ser Din grav ser jag Jesus
Och från död till liv ska jag ge Dig lov
I förundran av Din nåd

OMTAG:

Och min själ ska ge Dig lov
I förundran av Din nåd
Och min själ ska ge Dig lov

© 2016 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7060970
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request